Les claus de “Mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana”

Alboraique

La imatge presenta un monstruós híbrid amb cos de ruc, cara de cavall, ulls d’home, orelles de llebrer, cua de serp i una barreja de peus de diversos éssers (home, equí, lleó i àliga). Des de l’òptica dels cristians vells, la hibridesa corporal era una metàfora de la naturalesa judaïtzant del convers. Ens trobem davant d’una icona de la perfídia conversa i de la seva sang impura. Escrit per difamar els conversos, aquest pamflet anònim va tenir una gran difusió a Castella des de finals del segle xv.