MNAC MNAC

Més Mirall perdut

Tota imatge creada és un mirall que reflecteix unes maneres de veure. Mirem el món i als altres en relació amb nosaltres mateixos, a través de la nostra mentalitat i actitud. Mitjançant una àmplia selecció d’obres, aquesta exposició recupera un mirall medieval: el retrat dels jueus i els conversos concebut pels cristians a Espanya entre 1285 i 1492.

Mira

Joc de miralls, concert amb L’Incantari

Joc de miralls, concert amb L’Incantari

La cuina sefardita, una herència gastronòmica fins als nostres dies

La cuina sefardita, una herència gastronòmica fins als nostres dies

Les claus del Mirall perdut: els sambenitos

Les claus del Mirall perdut: els sambenitos

Zoom a “Mirall perdut” amb Joan Molina

Zoom a “Mirall perdut” amb Joan Molina

El mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana

Durant aquesta època, les imatges van exercir un paper fonamental en la complexa relació entre aquests tres col·lectius. Si, d’una banda, van ser un important mitjà de transferència de ritus i models artístics entre cristians i jueus, al mateix temps que van propiciar un espai de col·laboració entre artistes de totes dues comunitats, per un altre, com a ombrívol revers, van contribuir a difondre el creixent antijudaisme que niava en la societat cristiana.

En aquest terreny, l’estigmatització visual dels jueus va ser un fidel reflex del mirall cristià, de les seves creences i ansietats, i, amb això, un poderós instrument d’afirmació identitària. Després de la massiva conversió de jueus al cristianisme a conseqüència dels pogroms de 1391, les imatges de culte es van situar en el centre de la polèmica, convertint-se en la prova per a afirmar la sinceritat dels nous cristians o, per contra, per a acusar-los de judaïtzar. L’extensió d’aquestes infundades sospites d’heretgia judaïtzant es troba en la base de la fundació de la Inquisició espanyola en 1478.

Conscient del poder de les imatges, la nova institució va fer un ús intensiu d’aquestes, ja anés per a dissenyar poderoses escenografies o per a definir fórmules d’identificació visual dels conversos. Les imatges d’aquesta exposició ens recorden que, si bé la diferència existeix, l’alteritat es construeix.

Escolta

Les claus de “Mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana”

Les claus de “Mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana”

Llegeix

Glossari “El mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana”

Glossari “El mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana”