Les claus del Mirall perdut: els sambenitos

Els sambenitos eren rètols que la Inquisició va ordenar penjar perennement a les esglésies amb el nom, la pena i el càstig dels conversos condemnats a actes de fe. D’aquí procedeix l’expressió “t’han penjat un sambenito”. Presidit per un cap de llop amb una boca oberta de la qual surt foc —símbol de l’heretgia—, aquest sambenito pertany al mestre Juan, cirurgià, cremat el 1490 acusat de ser un “heretge apòstata judaïtzant”.