Les claus de “Mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana”

Circumsició: l’ablació del prepuci

L’arquitectura gòtica del temple, el summe sacerdot abillat amb una indumentària episcopal i la presència d’un altar transformen la circumcisió de Jesús al temple de Jerusalem en una cerimònia litúrgica catòlica. Es reinterpreta així un dels rituals bàsics jueus —l’ablació del prepuci— amb l’objectiu de despullar-los del sentit original i atorgar-los una nova lectura cristiana. Les imatges posen en relleu que, per als cristians, cap adversari religiós no era més familiar, i, per això mateix, més difícil d’ignorar, que els jueus.